Tvrtka KRAKO-REVIZIJA d.o.o. osnovana je u Zagrebu kao društvo koje se bavi pružanjem usluga na području poreza, financija i računovodstva.

Svojim komintentima putem revizije i savjetodavnih usluga pružamo svu pomoć u pogledu poslovanja prema važećim pozitivnim zakonskim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima.

Transferne cijene izrada elaborata o transfernim cijenama.

Izvješće o transparentnosti za 2011. godinu u .pdf formatu.

Izvješće o transparentnosti za 2012. godinu u .pdf formatu.

Izvješće o transparentnosti za 2013. godinu u .pdf formatu.

Izvješće o transparentnosti za 2014. godinu u .pdf formatu.

Izvješće o transparentnosti za 2015. godinu u .pdf formatu.

KRAKO-REVIZIJA d.o.o.
Ljubljanica 25, 10000 Zagreb

Tel./fax
01/3631-091

Tel.
01/3638-414, 01/3632-043, 01/3695-657

E-mail:
info@krako-revizija.hr
KRAMAR POREZNO SAVJETOVANJE
© KRAKO-REVIZIJA d.o.o.