Kategorija: Novosti

30 tra

Nove odredbe transfernih cijena – kompenzacijska usklađenja

Tijekom poreznog razdoblja od poreznog obveznika očekuje se da prati jesu li
cijene po kojima razmjenjuje dobra i/ili usluge s povezanim osobama tržišne i te
ako se utvrdi da je došlo do odstupanja, da izvrši ispravak cijena.
Porezni obveznik dužan je na kraju poreznog razdoblja testirati tržišnost
transfernih cijena i ako utvrdi da nisu u skladu s načelom nepristrane (tržišne)
transakcije, obvezan je provesti kompenzacijsko usklađenje, i to svakako prije
podnošenja prijave poreza na dobit.