Procjene vrijednosti poduzeća i due diligence

Izrađujemo procjene vrijednosti poduzeća sukladno Međunarodnim standardima procjene vrijednosti te ostalim zahtijevanim pravilima struke, a za izračun vrijednosti koristimo sve prikladne i prihvatljive metode izračuna ovisno o svrsi i namjeni za koju se procjena koristi.

Najčešće primijenjene metode izračuna obuhvaćaju procjenu vrijednosti temeljem metode diskontiranih novčanih tokova (dohodovni pristup procjene vrijednosti koji se bazira na sposobnosti poduzeća za generiranjem budućih novčanih tokova i njihovim svođenjem na sadašnju vrijednost) te metoda usporedivih transakcija i usporedivih društava uz primjenu različitih oblika vrednovanja prinosa i modela multiplikatora (tržišni pristup). Osim navedenih, primjenjujemo i statičke metode vrednovanja (zasnivaju se na vrijednosti imovine i obveza na određeni dan te ne uvažavaju buduće poslovanje poduzeća) čijim izračunom se dobiva knjigovodstvena vrijednost (korigirana knjigovodstvena vrijednost),  zamjenska vrijednost ili likvidacijska vrijednost.

Svrhe samih procjena vrijednosti mogu biti različite poput promjene vlasništva (kupnja/prodaja poduzeća), povećanja temeljnog kapitala, spajanja ili izdvajanja dijela poduzeća, prijenosa dionica manjinskih dioničara (squeeze out), utvrđivanja boniteta poduzeća, zahtjeva za procjenom financijskih institucija, mjera saniranja poduzeća (u predstečajnim/stečajnim postupcima) i sl.

Također, izrađujemo financijska i porezna dubinska snimanja poduzeća (due diligence) najčešće za potrebe potencijalne promjene vlasništva, ali i za razne druge namjene.