Usluge revizije

Glavnu djelatnost našeg poslovanja obuhvaćaju usluge revizije koje se dijele ovisno o aspektu temeljem kojeg se obavljaju na revizije financijskih izvještaja, porezne revizije, vanjske interne revizije te revizije financiranja iz fondova Europske Unije.

  • Revizija financijskih izvještajaNeovisna i objektivna kontrola i analiza financijskih izvještaja klijenata kako bi se dobila potvrda knjigovodstvenih stanja i eventualno ukazalo na propuste uskladbe sa zakonskim propisima. Osim zakonske obveze, smisao i cilj revizije je sigurnost i smanjenje rizika evidentiranja poslovnih događaja upravi i vlasnicima poduzeća.
  • Vanjska interna revizijaUsluga vanjskog obavljanja interne revizije poslovnih procesa poduzeća kroz analizu i ocjenjivanje učinkovitosti upravljanja rizicima, internih kontrola i upravljačkih procesa. Korektivne je i djelomično preventivne naravi, a važan aspekt interne revizije je i savjetodavna aktivnost sa ciljem unaprjeđenja poslovnih procesa u poduzeću. Naši djelatnici posjeduju certifikate ovlaštenih internih revizora (RIF) za obavljanje interne revizije u bankama i financijskim institucijama, gospodarstvu, te informacijskim sustavima.
  • Porezna revizijaPredstavlja dubinsku i detaljnu reviziju poslovanja poduzeća usmjerenu ponajviše na primjenu poreznih propisa. Njome se želi umanjiti rizik negativnog nalaza Porezne Uprave zbog sumnje u izbjegavanje plaćanja poreza.
  • Revizija financiranja iz EU fondovaUsluga revizije izvršenja i kontrole financiranja raznih oblika projekata koji su financirani od strane fondova Europske Unije sukladno ugovornim zahtjevima za vanjskom, neovisnom revizijom.