Transferne cijene i benchmark analiza

Izrađujemo studije o transfernim cijenama koje uključuju analizu poslovnih funkcija, rizika i imovine te realiziranih transakcija između povezanih osoba (društava). Studije izrađujemo skladno zakonskim propisima (Zakon o porezu na dobit, Pravilnik o porezu na dobit, Opći porezni zakon), bilateralnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, smjernicama OECD-a o transfernim cijenama te mjerama BEPS-a za određivanje transfernih cijena za multinacionalna poduzeća i porezne uprave. Za izradu studija koristimo različite baze podataka od kojih je najznačajnija Amadeus baza podataka izdavača društva Bureau van Dijk koja sadrži podatke od 21 milijun poduzeća iz cijele Europe.

Sukladno tome, izrađujemo i analize usporedivosti (benchmark analize) adekvatno djelatnostima koje obavlja klijent. Analizom usporedivosti određuje se raspon vrijednosti usporedivih cijena neovisnih poduzeća  čime se zadovoljava osnovno načelo o nepristranosti transakcija odnosno transfernih cijena.

Najvažniju svrhu studije transfernih cijena i analize usporedivosti predstavlja zadovoljavanje aspekta Porezne Uprave o dokazivanju neovisnosti transakcija između povezanih osoba, čime se potvrđuje izostanak premještanja kapitala u svrhu izbjegavanja plaćanja poreznih davanja odnosno smanjenja istih.