Naši zaposlenici

Ksenija Kramar

Ksenija Kramar dipl. oec.,  ovlaštena je porezna savjetnica i  ovlašteni  revizor sa tridesetpetogodišnjim bogatim iskustvom i znanjima iz područja poreza, računovodstva, revizije, financija i bankarskog poslovanja.

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a radno iskustvo stjecala je u Ljubljanskoj banci, Zadružno privatnoj banci i Ilirija banci Zagreb. Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako–Revizija d.o.o. Zagreb, gdje danas radi na radnom mjestu člana uprave društva zadužena za područje revizije i poreznog savjetovanja. Osnivač je društva Kramar Porezno Savjetovanje j.t.d. Zagreb, specijaliziranog za usluge poreznog savjetovanja s Odobrenjem za rad ministra financija Republike Hrvatske od 2004. godine.

Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, ovlaštenog internog revizora, ovlaštenog računovodstvenog forenzičara te ovlaštenog računovođe.

Koautor je i predavač na poslovnom učilištu Experta u okviru programa jednogodišnjeg stručnog usavršavanja Porezni specijalist iz poreznih predmeta i revizije. Predavač je na poslovnom učilištu Experta predmeta „Računovodstvo povezanih osoba”, u okviru programa jednogodišnjeg stručnog usavršavanja „Financijsko računovodstveni menadžer”. Član tima savjetnika u Centru za računovodstvo. Predavač je na brojnim edukacijama iz područja poreza, računovodstva, financija i revizije (interne i eksterne). Dvije akademske godine predavačica na Visokoj politehničkoj školi s pravom javnosti Poly Zagreb, iz predmeta „Računovodstvo i financije” te gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Rijeci u okviru poslijediplomskog studija, kolegij “Međunarodno oporezivanje”. Autorica je stručnih članaka iz područja poreza u Računovodstvo i porezi u praksi te Verlag Dashöfer, a koautorica stručnih članaka na međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji Računovodstvo i Menadžment-RIM.

Tajana Kramar Šandl

Tajana Kramar Šandl rođena je 1982. godine u Zagrebu, gdje živi i radi. Udana je i majka dvoje djece.

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je 2004. godine uspješno obranila diplomski rad na temu „Dohodak od kapitala i primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja“. 2012. obranila je specijalistički magistarski rad na temu „Djelovanje transfernih cijena između povezanih osoba i utjecaj na porez na dobit“, a trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer Poslovna ekonomija.

2005. godine položila je ispit za ovlaštenog računovođu, a 2006. godine je pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika položila ispit za internog revizora – specijalist za banke i financijske institucije. Iste je godine položila i ispit za ovlaštenog revizora pri Hrvatskoj udruzi revizora (današnja Komora revizora). U periodu od 2007.-2017. godine položila je ispite za ovlaštenog forenzičnog računovođu, te za internog revizora – specijalist za gospodarstvo, te specijalist za informatičke sustave.

Od 2010. godine radi kao predavač na Veleučilištu Vern’, na katedrama za financije i poreze. Aktivni je član Hrvatske komore revizora.

Aktivno koristi engleski jezik u govoru i pismu, dok se pasivno služi njemačkim, talijanskim i španjolskim jezikom.

Odlično poznaje rad na PC računalima: MS Windows – sve platforme, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet Explorer, MS Outlook, MS Exchange, SAP, Navision.

U slobodno se vrijeme bavi sportom, a ujedno je i međunarodni odbojkaški sudac.