Opći podaci

KRAKO-REVIZIJA d.o.o. za reviziju, računovodstvo i  savjetovanje

 

tel: +385 1 3638 414    fax: +385 1 3631 091

info@krako-revizija.hr

Ljubljanica 25, 10000 Zagreb

OIB: 53962096383, MBS: 080354213

 

Članovi uprave – osnivači – direktori: Ksenija Kramar, Tomislav Kramar, Tajana Kramar Šandl

Temeljni kapital: 45.200,00 kn uplaćen u cijelosti

Žiro račun: Partner banka d.d. Zagreb,  IBAN broj HR97 2408 0021 1000 1204 7